EMK RachunkowośćSłów kilka o rejestrach:

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
BIK wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, powiązane z nimi organizacje sektora usług finansowych, jak również podmioty kredytujące w innych sektorach gospodarki. Tworzy i rozwija najbardziej efektywne i wiarygodne narzędzia oceny kondycji finansowej dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Działalność ta prowadzona jest poprzez gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych oraz produktów informacyjnych o wysokiej wartości dodanej. Dane te są niezbędne dla budowy rozwiniętego rynku kredytowego.
Więcej informacji

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
BIG InfoMonitor zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Jako jedyny z BIG-ów działających w Polsce umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich (5,9 mln informacji o zaległym zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów). Stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi i dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne.Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów.
Więcej informacji

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
KRD jest pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawalnym biurem informacji gospodarczej działającym w Polsce. Działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku. Jako jedyny BIG od początku przyjął strategię działania polegającą na obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. W efekcie, jako jedyny stworzył ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.
Więcej informacji

System Bankowy Rejestr
System BANKOWY REJESTR umożliwia wymianę informacji identyfikujących klientów, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań wobec banków. Dane dotyczą zobowiązań wymagalnych od co najmniej 60 dni, w sytuacji, gdy po upływie 30 dni od poinformowania o zamiarze przetwarzania danych w Systemie, ich łączna wartość przekracza 200 zł (dla konsumentów) lub 500 zł (dla przedsiębiorców). W ostatnich latach zdecydowanie szybciej rośnie liczba konsumentów i przedsiębiorców zgłaszanych do Centralnej Bazy Danych Systemu BANKOWY REJESTR. Ta tendencja jest zauważalna również obecnie. System pracuje w trybie on-line, w istotny sposób skraca czas wstępnej oceny klienta zgodnie z regulacjami nadzorczymi. 
 
 
  Chcesz nam zadać pytanie?
Skorzystaj z formularza
kontaktowego!
Formularz


 
 
  EMK Rachunkowość Sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9
90-368 Łódź

tel. +48 530 686 886

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30